Starobné dôchodkové sporenie (II. Pilier)

Starobné dôchodkové sporenie vedie klientovi dôchodková správcovská spoločnosť. Na tento účet prichádzajú finančné prostriedky odvedené vo forme odvodov na dôchodkové starobné poistenie do Sociálnej poisťovne a táto preposiela časť odvodov na súkromný účet klienta. Čiastka, ktorá prichádza na súkromný účet v SDS závisí od výšky hrubej mzdy a od rozhodnutia štátu o výške percentuálneho príspevku na SDS. Klient rozhoduje o rozložení príspevkov do vybraných fondov a každoročne dostáva písomnú informáciu o stave a zhodnotení jeho finančných prostriedkov. 

Hore