Blog - Poistenia & zaistenie

Poistenie & zaistenie

Životné poistenie je produkt ponúkaný poisťovňami za účelom krytia rôznych rizík súvisiacich so škodami na zdraví a živote. Ponúka sa široké..

Finančný trh - obrázok Úvery

Úvery

Hypotekárny úver je pre klienta záväzok, kde ručí nehnuteľnosťou za riadne a včasné splácanie. Banka preto ponúka najvýhodnejšie úročenie na tento..

Finančný trh - obrázok II. Pilier

Starobné dôchodkové sporenie (II. Pilier)

Starobné dôchodkové sporenie vedie klientovi dôchodková správcovská spoločnosť. Na tento účet prichádzajú finančné prostriedky odvedené vo forme odvodov na dôchodkové starobné..

Blog - III. Pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. Pilier)

Účet doplnkového dôchodkového sporenia si zakladá klient za účelom generovania finančných prostriedkov ako budúceho zdroja príjmov na dôchodku. Výhodou DDS..

Koniec fixácie úroku

Koniec fixácie úroku

Doteraz sme platili splátku na hypotéke 350€ mesačne. O dva mesiace nám končí dohodnutý úrok 1,19% a naša banka nám..

Finančný trh - obrázok Kapitálový trh

Kapitálový trh

Investičné účty klientov sú produkty, prostredníctvom ktorých je možné nakupovať majetkové podiely v ponúkaných spoločnostiach. Klient si vyberá predvolené balíky..

Škodová udalosť po daždi

Škodová udalosť po daždi

Po nepriaznivom daždivom počasí mám v pivnici vodu, ktorá stúpla až do 20cm výšky, zaplavila celú pivnicu a bolo treba..

Blog - Vklady

Vklady

Bežný účet ponúka banka klientom za účelom vykonávania bežných platobných kreditných a debetných bezhotovostných alebo hotovostných operácií. Za vedenie účtu klient..

Hore