S nadšením

Meníme život k lepšiemu poznaniu a porozumeniu

Našim klientom pomáhame zorientovať sa v spleti neprehľadných informácií na finančnom trhu. Prehodnocujeme ich spôsob hospodárenia s príjmami a výdavkami. Pasíva redukujeme na minimum. Pomáhame s riešením poistných udalostí, spravujeme potrebnú dokumentáciu a aktualizácie.

KM ALLFINANZTEAM - úvodná fotka
KONZULTÁCIA

Iný pohľad na vec vám pomôže ušetriť čas aj peniaze

KM ALLFINANZTEAM - Alexandra Valachyová
Sme tu vždy pre klienta, aby mohol svoju pozornosť venovať činnostiam, ktoré ho privedú k želanej harmonickej životnej úrovni.
KM ALLFINANZ TEAM
Základné piliere našej práce

Čo môžete od nás očakávať

5/5

Funkčné informácie

Sprostredkujeme vám kvalitné no najmä funkčné informácie. Pomôžeme vám zorientovať sa v spleti neprehľadných a často protichodných informácií. Svet financií poznáme dokonale.

Kvalitný servis

Ukážeme vám, ako prakticky využívať produkty finančného trhu. Všetko, čo môžeme vybavíme za vás. Ušetríme vám množstvo času a peňazí.

Pravidelné aktuality

Sledujeme trendy a zmeny v sektoroch finančného trhu. Včas vám podáme informácie, keďže zmeny môžu mať negatívny alebo pozitívny dopad na vašu situáciu. Budete mať dostatok času na správne rozhodnutie.

Záruka bezpečnosti

Pomôžeme vám riešiť vaše aktuálne potreby, aby bola zachovaná finančná bezpečnosť vašej rodiny. Všetky poskytnuté informácie a dáta starostlivo uchováme a ochránime.

V číslach

Výsledky hovoria za seba

0+

spokojných klientov

0

členov tímu

0%

ušetrených výdavkov celkom

0%

Ročný prírastok klientov

0tis €

Vyplatených poistných plnení

0+

Zmlúv v správe

Hlavné činnosti

Riešime príjmy, výdavky, poistenie i dokumentáciu

má to zmysel

Recenzie našich klientov

Môžete len získať

Všetky konzultácie sú Diskrétne & Zadarmo

Allfinanz team - konzultacie
Možno aj u teba dozrel čas na zmenu

Ak hľadáš príležitosť na osobný i kariérny rast

Hore