Po nepriaznivom daždivom počasí mám v pivnici vodu, ktorá stúpla až do 20cm výšky, zaplavila celú pivnicu a bolo treba odčerpávať. Mám vlhké obvodové múry. Ako postupovať?

Naši klienti vedia, že ak sa stane akákoľvek poistná udalosť, hneď nás majú
kontaktovať.

Presne tak to bolo aj v tomto prípade, klient ma kontaktoval, keď po nepriaznivom daždivom počasí zistil, že má zaplavenú pivnicu.

Všetko zdokumentoval, nafotil a poprosil ma, či im viem pomôcť vyriešiť udalosť
cez poistenie nehnuteľnosti. Poslal mi všetky informácie a fotky, na základe ktorých som nahlásila poistnú udalosť. Klienta iba telefonicky kontaktovali, aby ešte doplnil informácie a likvidácia prebehla rýchlo.

Po štyroch dňoch mi prišla informácia od poisťovne, že klientovi uhradia za vzniknutú škodu 680€, čo samozrejme bola pre klienta veľká pomoc.

Klient bol veľmi rád. Nemyslel, že až takéto plnenie môže dostať, aby si svoje
škody mohol napraviť. Bol opäť veľmi vďačný, že sa mohol na mňa obrátiť
a spoľahnúť sa. Prejavil uznanie, že servis a informácie, ktoré dostal už na začiatku
spolupráce, sú pre neho pravdivé a veľmi prospešné.

Poistenie rodinného domu vo výške 105€ ročne si platí od septembra 2022 v spoločnosti, o ktorej vieme, že nehľadá dôvody, ako neplniť, ale práve naopak svoj záväzok voči klientovi plnia riadne a včas.

Hore