Kategória: Finančný trh

Úvery

Hypotekárny úver je pre klienta záväzok, kde ručí nehnuteľnosťou za riadne a včasné splácanie. Banka preto ponúka najvýhodnejšie úročenie na tento..

Kapitálový trh

Investičné účty klientov sú produkty, prostredníctvom ktorých je možné nakupovať majetkové podiely v ponúkaných spoločnostiach. Klient si vyberá predvolené balíky..

Vklady

Bežný účet ponúka banka klientom za účelom vykonávania bežných platobných kreditných a debetných bezhotovostných alebo hotovostných operácií. Za vedenie účtu klient..

Hore