Doteraz sme platili splátku na hypotéke 350€ mesačne. O dva mesiace nám končí dohodnutý úrok 1,19% a naša banka nám ponúkla nový úrok a novú splátku vo výške 625,10€. Bude to pre nás príliš veľká finančná záťaž, keďže manželka poberá rodičovský príspevok a celú domácnosť financujeme z jedného príjmu. Čo máme robiť, aby nám nová splátka klesla?

Klienti sa na nás obracajú s podobnou otázkou, a to čoraz častejšie v posledných mesiacoch.
Klient má niekoľko možností, ako situáciu riešiť.

  1. Požiada svoju banku o zníženie úroku.
  2. Obráti sa na nás a my hľadáme finančnú inštitúciu, ktorá ponúkne výhodnejšie podmienky, aby klient dokázal ustáť obdobie, keď má znížený príjem.
  3. Obráti sa na UPSVR a požiada o príspevok na navýšenú splátku. Musí však splniť podmienky na
    pridelenie príspevku.

Klient vedel, že s akýmkoľvek problémom sa môže obrátiť na nás a presne to aj urobil. V dostatočnom časovom predstihu nás upovedomil o liste z banky. Zistili sme, že jeho banka nie je ochotná prehodnotiť ponúknutú sadzbu. Zistili sme, či klient nemá možnosť získať príspevok na
refixáciu a až následne sme hľadali alternatívne riešenie v inej banke. Iná banka ponúkla klientovi riešenie, kde splátka bude 486€. Samozrejme je opäť spokojný, že dostal 100% servis.

Hore