Investičné účty klientov sú produkty, prostredníctvom ktorých je možné nakupovať majetkové podiely v ponúkaných spoločnostiach. Klient si vyberá predvolené balíky investičných stratégií alebo si zvolí vlastný výber a nakupuje cenné papiere (dlhopisy, akcie) vybraných spoločností. Cieľom je maximalizácia výnosu priamo cez spoločnosti, ktoré sú zamerané výlučne na investičné produkty.

Hore